Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Buurtmamas.nl is een online ontmoetingsplaats. Je kunt hier je eigen profiel aanmaken, een oproep plaatsen, die van andere leden lezen, berichten aan elkaar sturen en met elkaar in discussie gaan op het forum. Buurtmamas is niet primair een datingsite, de insteek is vriendschap. Het mooiste uiteindelijk in real life!

Voorwaarden en bepalingen.

– Je dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
– Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
– Het is niet toegestaan om meerdere profielen aan te maken.
– Het is niet toegestaan om foutieve informatie in je profiel op te nemen of je voor te doen als iemand anders.
– Profielen met een seksueel getinte inhoud of oproepen die gericht zijn op seksuele contacten, partnerruil,
vreemdgaan of open relaties worden zonder kennisgeving verwijderd. Aanstootgevende foto’s, ook in geringe mate,
worden verwijderd. Dit geldt ook voor foto’s met ontblote torso, bikini etc.
– Het is niet toegestaan om inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, aanstootgevende, obscene,
kwetsende of gewelddadige aard is. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die
in strijd is met de doelstellingen van Buurtmamas.nl of met de geldende wetten en regelgeving.
– Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen door te schelden, beledigen, stalken, flooden of andere
zaken waarvan andere leden hinder kunnen ondervinden. Ga met respect met elkaar om en laat iedereen in zijn
waarde.
– We willen de sfeer op de site leuk houden. Vooral voor het forum gelden de regels van nettiquette. Gebruik geen
Caps Lock, dit komt schreeuwerig over.
– Het is niet toegestaan om Buurtmamas.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden.
– Het is niet toegestaan om inhoud van Buurtmamas.nl te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.
– Buurtmamas.nl controleert steekproefgewijs de profielen en geplaatste foto’s. Indien nodig worden profielen
verwijderd of aangepast die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden.
– De beheerders van Buurtmamas.nl hebben de bevoegdheid je op dingen aan te spreken en/of dingen aan te passen.
Volg altijd de aanwijzingen van de moderators op.
– Het niet naleven van 1 of meer regels kan, zonder kennisgeving, leiden tot definitieve verwijdering van
Buurtmamas.nl (ip-ban).

Privacy.

– De gegevens van leden zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt.
– Op Buurtmamas.nl blijf je anoniem tot je uit eigen beweging je e-mailadres aan anderen bekend maakt.
– De inhoud van de interne mail dient als vertrouwelijk te worden behandeld. De inhoud van een bericht mag niet
worden doorgestuurd zonder vooraf verleende toestemming van de oorspronkelijke verstuurder van het bericht.
– Verzonden en ontvangen interne mailkan na lange tijd worden verwijderd.
– Buurtmamas.nl onthoudt zich van het inzien van de interne mail van leden en stelt deze niet aan derden ter
beschikking.
– Onverminderd voorgaande is Buurtmamas.nl gerechtigd tot het inzien van de interne mail berichten, indien zij
voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de interne mail faciliteiten worden gebruikt in
strijd is met de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid.

Buurtmamas.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door
gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Buurtmamams.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere gebruikers.

Met het registreren op Buurtmamas.nl geef je aan dat je volledig akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.